Accessibility icon

10. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 16. svibnja 2014. u kategoriji

U srijedu, 21. svibnja 2014. godine, održat će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana s početkom u 18,00 sati u prostorijama galerije ''Zgor murve'' u Funtani, Ribarska 24. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice,

3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana za 2013. godinu,

4. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Funtana,

5. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe,

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana u 2013. godini,

7. Donošenje Odluke o obavljanju djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na površinama koje nisu u vlasništvu Općine Funtana,

8. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza cestovnim (turističkim) vlakom,

9. Donošenje Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja,

10. Donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke namjene Zelena laguna i s time povezane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Funtana. 

Arhiva novosti