Accessibility icon

15. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 14. prosinca 2018. u kategoriji

U srijedu, 19. prosinca 2018. godine, održat će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice,
 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2018. godini,
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
 13. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
 14. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,
 15. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima,
 16. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 17. Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. godinu,
 18. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 19. Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2019. godini,
 20. Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 21. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 22. Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 23. Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 24. Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 25. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 26. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 27. Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 28. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane u 2019. godini.

Arhiva novosti