Accessibility icon

15. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 3. prosinca 2014. u kategoriji

U utorak, 09. prosinca 2014. godine, održat će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana s početkom u 17,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice,

3. Donošenje Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora,

4. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Funtana,

5. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarski poslovi na području Općine Funtana,

6. Donošenje Odluke o zahtjevu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije na području Općine Funtana,

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana,

9. Promet imovinom.

Arhiva novosti