Accessibility icon

17. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 8. ožujka 2019. u kategoriji

U četvrtak, 14. ožujka 2019. godine, održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,30 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice,
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2018. godinu,
  4. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
  5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine,
  6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
  7. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Funtana-Fontane radi izgradnje kružnog raskrižja Puntica.

Arhiva novosti