Accessibility icon

17. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 13. veljače 2015. u kategoriji

U četvrtak, 19. veljače 2015. godine, održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana s početkom u 18,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice,

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Funtana za 2014. godinu,

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Funtana za 2015.-2017. godinu,

5. Donošenje Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana,

6. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2014. godinu,

7. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje srpanj – prosinac 2014. godine,

8. Donošenje godišnjeg Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana,

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Odluke o izdavanju tabularne isprave za upis oznake pomorskog dobra na 72064/160000 suvlasničkog dijela Općine Funtana-Fontane, na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1442/1, upisana u zk. ul. 1211, k.o. Funtana,

10. Donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,

11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana u 2015. godini,

12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Funtana u 2015. godini,

13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana u 2015. godini,

14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana u 2015. godini. 

Arhiva novosti