Accessibility icon

2. ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 7. srpnja 2023. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da u nastavku ove vijesti, radi javnog uvida u postupku ponovne javne rasprave koja započinje 7. srpnja 2023. godine i traje do 14. srpnja 2023. godine, objavljujemo prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Više informacija o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana dostupno je u Obavijesti objavljenoj na ovim mrežnim stranicama dana 3. srpnja 2023. godine.

Obrazloženje np2pjr

Odredbe za provođenje np2pjr

Sažetak za javnost np2pjr

1_Koristenje_i_namjena_povrsina htrs Model

2_1_Cestovni_i_morski_promet htrs Model

2_2_Vodnogospodarski_sustav htrs Model

2_3_Elektroenergetika_plin_i_elek_komunikacije htrs Model

3_1_Uvjeti_korištenja_uređenja_i_zaštite htrs Model

3_2_Nacin_gradjenja htrs Model

3_3_Oblici_koristenja htrs Model

4_Uvjeti_gradnje htrs Model 

Arhiva novosti