Accessibility icon

2. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 3. srpnja 2017. u kategoriji

U četvrtak, 06. lipnja 2017. godine, održat će se 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama stare škole u  Funtani, Istarska 17. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1. Vijećnička pitanja,
2. Verifikacija zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice,
3. Izbor dva dopredsjednika Općinskog vijeća,
4. Davanje svečane prisege Općinskog načelnika i zamjenice Općinskog načelnika,
5. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,
6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i naobrazbe za Općinu Funtana-Fontane u 2016. godini,
7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,
8. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,
9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu.
10. Donošenje Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,
11. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 2016. godinu,
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,
13. Donošenje Odluke o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke,
14. Donošenje Odluke o provedbi jednostavne nabave.

Arhiva novosti