Accessibility icon

20. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 12. lipnja 2015. u kategoriji

U petak, 19. lipnja 2015. godine, održat će se 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u zgradi stare škole u Funtani, Istarska 17. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice,

3. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

5. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“,

6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“,

7. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

8. Donošenje Odluke o komunalnom redu,

9. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika. 

Arhiva novosti