Accessibility icon

21. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 23. veljače 2024. u kategoriji

U petak, 01. ožujka 2024. godine, održat će se 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Funtana-Fontane, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice,
  3. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
  4. Utvrđivanje pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
  5. Donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Funtana-Fontane za razdoblje od 2024. – 2028. godine.

Arhiva novosti