Accessibility icon

23. sjednica Općinskog vijeća – dopuna dnevnog reda

Objavljeno: 17. prosinca 2019. u kategoriji

Za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane predlaže se slijedeći nadopunjeni dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika s 22. sjednice,
 3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2019. godini,
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 10. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 11. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 12. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 13. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
 14. Donošenje Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. i Projekcija za 2021. i 2022. godinu,
 15. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 16. Donošenje Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2020. godini,
 17. Donošenje Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 18. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 19. Donošenje Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 20. Donošenje Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 21. Donošenje Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 22. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 23. Donošenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 24. Donošenje Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 25. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Funtana-Fontane u 2020. godini,
 26. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane,
 27. Donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Funtana-Fontane,
 28. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnine.

Arhiva novosti