Accessibility icon

24. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 6. ožujka 2020. u kategoriji

U srijedu, 11. ožujka 2020. godine, održat će se 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice,
  3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2019. godinu,
  4. Donošenje Zaključka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2020.-2023. godinu,
  5. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
  6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine,
  7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
  8. Donošenje Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu.

Arhiva novosti