Accessibility icon

25. elektronička sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 30. ožujka 2020. u kategoriji

U utorak, 31. ožujka 2020. godine, održat će se po hitnom postupku 25. elektronička sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
  2. Donošenje Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade,
  3. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika,
  4. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća.

S obzirom na aktualnu situaciju širenja COVID-19 virusa, a sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane, održat će se na daljinu, odnosno izjašnjavanjem vijećnika putem elektroničke pošte, pa nije moguće prisustvovanje novinara.

Javnost sjednice osigurat će se svim ostalim propisanim i raspoloživim sredstvima, kao što je objava Poziva na sjednicu s dnevnim redom i Zapisnika sa sjednice na ovoj web stranici te usvojenih odluka sa sjednice u “Službenom glasniku Općine Funtana”, kao i drugačije po potrebi.

Arhiva novosti