26. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 10. veljače 2016. u kategoriji

U utorak, 16. veljače 2016. godine, održat će se 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna “Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6ˮ,

2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i grafičkog dijela “Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6ˮ,

3. Vijećnička pitanja,

4. Verifikacija zapisnika s 25. sjednice,

5. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane,

6. Donošenje Odluke o usklađivanju Plana zaštite od požara Općine Funtana-Fontane,

7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina,

8. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini,

9. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini,

10. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini,

11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana-Fontane u 2016. godini.