Accessibility icon

29. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 6. kolovoza 2016. u kategoriji

U petak, 12. kolovoza 2016. godine, održat će se 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u zgradi stare škole u Funtani, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 28. sjednice,

3. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Funtana-Fontane,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. i Projekcija za 2017. i 2018. godinu,

5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2016. godini,

6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

7. Donošenje Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama za 2016. godinu,

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa komunalnih potreba Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu,

10. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Općine Funtana-Fontane s financijskim planom za 2016. godinu,

11. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane,

12. Donošenje Izmjena i dopuna Godišnjeg programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana-Fontane,

13. Donošenje Odluke o sufinanciranju smještaja korisnika domova za starije i nemoćne osobe,

14. Donošenje Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa za 2015. godinu,

15. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Funtana-Fontane. 

Arhiva novosti