Accessibility icon

3. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 24. rujna 2021. u kategoriji

U četvrtak, 30. rujna 2021. godine, održat će se 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice,
  3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
  4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine,
  5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća „Puntica d.o.o.“ Funtana za 2020. godinu,
  6. Donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“,
  7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“.

Sjednica će se, uslijed epidemije COVID-19, održati poštujući preporuke o socijalnoj udaljenosti i higijenskim uvjetima.

Arhiva novosti