Accessibility icon

32. sjednica Općinskog vijeća – dopuna dnevnog reda

Objavljeno: 2. studenoga 2020. u kategoriji

Za 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane predlaže se slijedeći nadopunjeni dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika s 31. sjednice,
 3. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane,
 4. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku zamjene nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane,
 5. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
 6. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“.
 7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 9. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane za refinanciranje duga po postojećem zaduženju za izgradnju Dječjeg vrtića u Funtani,
 10. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane za refinanciranje duga po postojećem zaduženju za uređenje plaže od Uvale Parila do Autokampa Bijela Uvala,
 11. Donošenje Plana davanja koncesija na području Općine Funtana-Fontane u 2020. godini,
 12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane.

Sjednica će se, uslijed epidemije COVID-19, održati poštujući preporuke o socijalnoj udaljenosti i higijenskim uvjetima.

Arhiva novosti