Accessibility icon

37. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 25. ožujka 2021. u kategoriji

U utorak, 30. ožujka 2021. godine, održat će se 37. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika s 36. sjednice,
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2020. godini,
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 8. Donošenje Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 10. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 11. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu,
 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine,
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima u okviru Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 14. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč.

Sjednica će se, uslijed epidemije COVID-19, održati poštujući preporuke o socijalnoj udaljenosti i higijenskim uvjetima, a prisustvovanje novinara sjednici neće biti moguće, no javnost sjednice osigurat će se svim ostalim propisanim i raspoloživim sredstvima, kao što je objava Poziva na sjednicu s dnevnim redom i Zapisnika sa sjednice na službenoj web stranici Općine Funtana-Fontane (www.funtana.hr) te usvojenih odluka sa sjednice u “Službenom glasniku Općine Funtana”, kao i drugačije po potrebi.

Arhiva novosti