Accessibility icon

38. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 22. ožujka 2013. u kategoriji

U srijedu, 27. ožujka 2013. godine, održat će se 38. sjednica Općinskog vijeća s početkom u 17,00 sati u prostorijama galerije "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

 1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika sa 37. sjednice,

3. Donošenje Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Funtana za 2012. godinu,

4. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2012. godinu,

5. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje srpanj – prosinac 2012. godine,

6. Donošenje godišnjeg Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana,

7. Donošenje Odluke o određivanju visine i načina plaćanja komunalnog doprinosa,

8. Donošenje Statuta Općine Funtana,

9. Donošenje Zaključka o usklađenju djelatnosti društva Usluga Poreč d.o.o. sa Zakonom o vodama,

Arhiva novosti