Accessibility icon

4. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 20. rujna 2017. u kategoriji

U utorak, 26. rujna 2017. godine, održat će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice,

3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu,

5. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2017. godini,

6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje ostale infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2017. godinu,

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine,

11. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Financijskog izvješća poduzeća “Puntica d.o.o.” Funtana za 2016. godinu,

12. Usvajanje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Funtana-Fontane za razdoblje 2017.-2022. godine,

13. Donošenje Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva u postupku dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Funtana-Fontane,

14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju javne ustanove “Javna vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od požara Poreč” te davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove “Javna vatrogasna postrojba – centar za zaštitu od požara Poreč”,

15. Donošenje Odluke o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnina oznake k.č.br. 640/3 i 640/5, upisane u z.k.ul.br. 172 za K.O. Funtana u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste,

16. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj  u svrhu izgradnje vodovodne mreže plaže od uvale Perila  do AC Bijela uvala,

17. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o prijenosu sredstava naknade za razvoj  u svrhu izgradnje kanalizacijske mreže plaže od uvale Perila  do AC Bijela uvala.

Arhiva novosti