Accessibility icon

5. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 1. prosinca 2017. u kategoriji

U petak, 08. prosinca 2017. godine, održat će se 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u galeriji "Zgor murve" u Funtani, Ribarska 24. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice,

3. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana-Fontane,

4. Donošenje Odluke o davanju na korištenje javnih površina,

5. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika,

6. Donošenje Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika,

7. Donošenje Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

8. Donošenje Odluke o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda po raspisanom Javnom  natječaju za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Funtana-Fontane,

9. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta za potrebe izgradnje kružnog križanja Puntica na državnoj cesti DC75.

Arhiva novosti