Accessibility icon

6. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 29. studenoga 2013. u kategoriji

U srijedu, 4. prosinca 2013. godine, održat će se 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana s početkom u 17,00 sati u prostorijama galerije ''Zgor murve'' u Funtani, Ribarska 24.

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o donošenju ”Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna”,

2. Vijećnička pitanja,

3. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice,

4. Izvješće Mandatne komisije i davanje svečane prisege,

5. I. čitanje Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcije za 2015. i 2016. godinu,

6. I. čitanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

7. Donošenje Odluke o visini koeficijenta i osnovice za obračun plaće Općinskog načelnika i naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika,

8. Donošenje Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika,

9. Donošenje Odluke o naknadama za članove Općinskog vijeća i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

10. Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,

11. Donošenje Odluke o imenovanju člana Povjerenstva u postupku dodjele zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske,

12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Deklaracije o regionalnom razvoju i jedinstvenosti Istre,

13. Promet imovinom. 

Arhiva novosti