Accessibility icon

7. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 9. lipnja 2022. u kategoriji

U srijedu, 15. lipnja 2022. godine, održat će se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 17,00 sati u galeriji “Zgor murve” u Funtani, Ribarska 24.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

 1. Vijećnička pitanja,
 2. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice,
 3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za Općinu Funtana-Fontane u 2021. godini,
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 6. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 7. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 8. Donošenje Izvješća o izvršenju Socijalnog programa Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 9. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u civilnom društvu i ostalim društvenim potrebama Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 10. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 11. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Funtana-Fontane za 2021. godinu,
 12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,
 13. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene Zelena laguna,
 14. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Funtana-Fontane,
 15. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č. 687/2 k.o. Funtana.

Arhiva novosti