Accessibility icon

7. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 13. prosinca 2013. u kategoriji

U petak, 20. prosinca 2013. godine, održat će se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana s početkom u 17,00 sati u prostorijama galerije ''Zgor murve'' u Funtani, Ribarska 24. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice,

3. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2013. i Projekcija za 2014. i 2015. godinu,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2013. godinu,

5. Donošenje Poračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu,

6. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu.

Arhiva novosti