Accessibility icon

9. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 19. travnja 2018. u kategoriji

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održat će se 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane s početkom u 18,00 sati u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Vijećnička pitanja,

2. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice,

3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Funtana-Fontane,

4. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Funtana-Fontane,

5. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Funtana-Fontane,

6. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje,

7. Donošenje Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o. Buzet,

8. Utvrđivanje pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja Općine Funtana,

9. Utvrđivanje pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6,

10. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o zaduživanju Općine Funtana-Fontane.

Arhiva novosti