Accessibility icon

9. sjednica Općinskog vijeća – najava

Objavljeno: 21. ožujka 2014. u kategoriji

U četvrtak, 27. ožujka 2014. godine, održat će se 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Funtana s početkom u 18,00 sati u prostorijama galerije ''Zgor murve'' u Funtani, Ribarska 24. 

Za sjednicu se predlaže slijedeći DNEVNI RED:

1. Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Funtana u 2013 godini,

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Funtana za 2013. godinu,

3. Vijećnička pitanja,

4. Verifikacija zapisnika s 7. i 8. sjednice,

5. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Funtana za 2014. i Projekcija za 2015. i 2016. godinu,

6. Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Funtana za 2014. godinu,

7. Izvješće o izvršenju Programa komunalnih potreba Općine Funtana za 2013. godinu,

8. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Funtana za razdoblje srpanj – prosinac 2013. godine,

9. Donošenje godišnjeg Programa gradnje vodnih građevina na području Općine Funtana,

10. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje radova obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Funtana u 2014 godini,

11. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje veterinarsko-higijeničarskih  poslova na području Općine Funtana u 2014. godini,

12. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javne rasvjete na području Općine Funtana u 2014. godini,

13. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za godišnje održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta na području Općine Funtana u 2014. godini. 

Arhiva novosti