Accessibility icon

Anketa – projekt razvoja sustava navodnjavanja

Objavljeno: 20. studenoga 2013. u kategoriji

S ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje, Općina Funtana u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, Hrvatski vodama i ostalim jedinicama lokalne samouprave, provodi projekte razvoja sustava navodnjavanja u Istarskoj županiji, koji obuhvaćaju planiranje i izgradnju površinskih (mini) akumulacija s pratećom infrastrukturom, a sve temeljem Plana navodnjavanja Istarske županije (Službene novine IŽ, br. 1/2008).

S obzirom da je Istarske županija spremna raspisati javni natječaj za izradu Idejnog projekta s predinvesticijskom studijom i studijom utjecaja na okoliš za sustav navodnjavanja poljoprivrednih površina SN Mugeba-Funtana-Vrsar, smještenih na području Grada Poreča, Općine Funtana i Općine Vrsar, potrebno je provesti anketu među poljoprivrednim proizvođačima kako bi bili sigurni da u planiranom obuhvatu od 638 ha poljoprivrednih površina (u dijelu obuhvata koji teritorijalno pripada Općini Funtana) i dalje postoji interes krajnjih korisnika za izgradnjom takvog sustava.

 

Naime, prema Pravilniku o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN, br. 83/2010), potrebno je za pristupanje izradi projektne dokumentacije osigurati potvrdu krajnjih korisnika o korištenju budućeg sustava za navodnjavanje, kojom se mora potvrditi interes za navodnjavanje na minimalno 70% površina koje se nalaze u planiranom obuhvatu navodnjavanja.

 

S obzirom na važnost realizacije projekta razvoja sustava navodnjavanja, molimo Vas da ispunite dolje priloženu anketu te da istu vratite Općini Funtana, osobno ili putem pošte najkasnije do 6. prosinca 2013. godine. Predmetnu anketu možete preuzeti i u papirnatom obliku u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Funtana.

Anketa.doc

Arhiva novosti