Accessibility icon

Dopuna Izvješća o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 1. kolovoza 2023. u kategoriji

U nastavku ove vijesti objavljuje se Dopuna Izvješća o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Dopuna Izvješća o drugoj ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Arhiva novosti