Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Dječji vrtić Tići Vrsar

Osnovan: 2001. godine (osnivač Općina Vrsar-Orsera)

Sjedište: Aldo Negri 46, Vrsar

Adresa Područnog odjela u Funtani: Ribarska 1/j, Funtana

Ravnateljica: Venis Gregurović

Telefon: 052/441-506

Web stranica: www.vrtic-tici-vrsar.hr

E-mail: info@vrti-tici-vrsar.hr

Aktivnosti:

  • ostvarivanje redovitih programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane, socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
  • ostvarivanje programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
  • ostvarivanje programa za darovitu djecu, programa predškole, ostvarivanje programa ranog učenja stranog jezika i drugih programa iz oblasti umjetnosti, kulture, tehničke kulture, vjerskog i športskog sadržaja,
  • obavljanje stručnih, financijskih, administrativnih i drugih poslova vezanih uz rad ustanove; uređivanje i ostvarivanje ostalih poslova vezanih uz odgoj i obrazovanje.