Accessibility icon
Idi na gornju razinu

LAGUR Istarski švoj

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) „Istarski švoj“ osnovana je krajem 2015. godine s ciljem poticanja održivog razvoja ribarskog i akvakulturnog područja po principu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, a kroz pripremu i provedbu lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Jedinice lokalne samouprave u sastavu LAGUR-a su: Grad Pazin i Poreč-Parenzo te općine Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega Tinjan, Višnjan-Visignano i Vrsar-Orsera.  Uz jedinice lokalne samouprave članovi LAGUR-a su i predstavnici civilnog i gospodarskog sektora.

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu je važan dokument za daljnji razvoj područja, održivog ribarstva i akvakulture te ostvarenje željene vizije LAGUR-a Istarski švoj o skladnom području bogate ribarske tradicije i očuvanog okoliša, mjestu jednakih mogućnosti i visoke kvalitete života.

Primarni cilj stoga ostaje isti: ostvariti održiv i učinkovit ribarski sektor i povećanu kvalitetu života na području ribarske zajednice LAGUR-a do kraja 2020. godine poštujući osobitosti područja te želje i potrebe svojih stanovnika.