Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Obrtnici i tvrtke

Popis obrtnika na području općine Funtana:

 

 1. “D & M”, SPORT, TRGOVINA I TURIZAM, VL. PETAR ORLOVIĆ, FUNTANA, RIBARSKA 3
 2. “LOZA” POLJOPRIVREDNO-TRGOVAČKI OBRT, VL. ELENITA ILIEVSKA FUNTANA, ISTARSKA 8
 3. “M & I”, IZNAJMLJIVANJE REKVIZITA I TRGOVINA, VL. MARKO ŽIKOVIĆ, FUNTANA, T.N. FUNTANA BB
 4. ADRIANO UKUŠIĆ, OBRT “MINI KARAVAN SERVIS” FUNTANA, AC “BIJELA UVALA”
 5. ALBERT IPŠA, OBRT ZA MORSKI RIBOLOV I IZNAJMLJIVANJE “PECURKA”, FUNTANA, COKI 35
 6. ANTE BRAJKOVIĆ, UGOSTITELJSKI OBRT “LUKA”, FUNTANA, ISTARSKA 43
 7. BLAGOJA JOVANOVSKI, UGOSTITELJSKI OBRT “OSCAR”, FUNTANA, ISTARSKA 2
 8. BOJA JELENACA, UGOSTITELJSKI OBRT “TONIA”, FUNTANA, RIBARSKA 9
 9. DRAGAN MLADENOVIĆ, UGOSTITELJSKI OBRT “DELFIN”, FUNTANA, ISTARSKA 5
 10. ĐANFRANKO BRAJKOVIĆ, TURISTIČKO-TRGOVAČKI OBRT “FRAI”, FUNTANA, AC “VALKANELA” BB
 11. EUGEN FABRIS, UGOSTITELJSKI OBRT “HISTRIA”, FUNTANA, ISTARSKA 23
 12. FRANKO CUKOLA, UGOSTITELJSKI OBRT “FUNTANA”, FUNTANA, RIBARSKA 7
 13. GERGETA KARLO, AUTO I BRODSKI ELEKTRIČARSKI OBRT, FUNTANA, GRGETI 2
 14. GOSPODARSKI OBRT ZA MORSKI RIBOLOV I TAKSIRANJE NA VODI “SALUGA”, VL.MARČELO TRIŠKOLI, FUNTANA, COKI 82
 15. GOSPODARSKI OBRT ZA MORSKI RIBOLOV, UGOSTITELJSTVO i PRIJEVOZ, VL.HARI BOROVAC, FUNTANA, COKI 21
 16. GOSPODARSKI OBRT ZA MORSKI RIBOLOV, VL. MARKO GRGETA, FUNTANA, GRGETI 30
 17. IVAN IPŠA, UGOSTITELJSKI OBRT “MORE”, FUNTANA, A.GAŠPARINI 3
 18. IVICA JURKOVIĆ, UGOSTITELJSKI OBRT “TRI SRCA” FUNTANA, ISTARSKA 21
 19. JELENA DAVIDOVIĆ, TURISTIČKI OBRT “JELENA”, FUNTANA, ISTARSKA 2A
 20. MARKETING I IZDAVAŠTVO MATEUS, SUVL. INGRID I DAVOR RADOLOVIĆ, FUNTANA, POD KAŠTELOM 2
 21. NADICA ŽUŽIĆ, UGOSTITELJSKI OBRT “NIK”, FUNTANA, LAHI 3
 22. NATAŠA VEN, UGOSTITELJSKI OBRT “VEN”, FUNTANA, ISTARSKA 51
 23. NEDELJKO KELEMAN, UGOSTITELJSKI OBRT “PUNTA” FUNTANA, AC “ISTRA”
 24. OBRT ZA GRAĐEVINSKU I ELEKTRODJELATNOST ELTA, VL. ALEN ŠAHIĆ, FUNTANA, OGRADE 43
 25. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV “FLENGAR”, VL. PETAR LIGOVIĆ, FUNTANA, DALMATINSKA 32
 26. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV “FONTANA”, VL. ERNEST GRGETA FUNTANA, OGRADE 20
 27. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV I PRIJEVOZ PUTNIKA MOREM I PRIOBALJEM, VL. VEDRAN CICERAN, FUNTANA, OGRADE 18
 28. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV, VL. ĐANI IPSA, FUNTANA, COKI 60
 29. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV, VL. MARKO GRGETA, FUNTANA, FRANE BLEČIĆA 3
 30. OBRT ZA MORSKI RIBOLOV, VL.VILI LAKOŠELJAC, FUNTANA, RIBARSKA 26
 31. OBRT ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO “MATIJAŠIĆ” ZAMASKI DOL, PEKASI 37, VL. DARKO MATIJAŠIĆ
 32. PRIJEVOZNIČKI OBRT “JUKIĆ”, VL. IVAN JUKIĆ, FUNTANA, ISTARSKA 43
 33. SALA SALAI, UGOSTITELJSKI OBRT “FUNTANA”, RIBARSKA BB
 34. SAŠA GLAVINA, AGENCIJA ZA USLUGE U NAUTIČKOM TURIZMU “MAREA”, FUNTANA, OGRADE 32
 35. SPORTSKI CENTAR “AC ISTRA”, VL. GRUJOVIĆ BRANKO, FUNTANA, AC “ISTRA”
 36. TERAN, OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, DAVID GLUHIĆ, FUNTANA, TRG SV. BERNARDA 12
 37. TRGOVAČKI OBRT “DANI” VL. IVO BIJELIĆ FUNTANA, DALMATINSKA 54
 38. TRGOVAČKI OBRT “DELFIN” VL. DALIBORKA SIROTIĆ FUNTANA, ZELENA LAGUNA BB
 39. TRGOVAČKI OBRT “MARINKO” ZA OTKUP, PRERADU I PRODAJU METALNIH PROIZVODA VL. MARINKO ŽUŽIĆ FUNTANA, LAHI 3
 40. TRGOVAČKI OBRT ČRIPNJA VL. PANČE PANOV FUNTANA, COKI 44
 41. TRGOVAČKI OBRT FONTANA VL. LIOVIĆ MILE CERLENKI 14-A FUNTANA
 42. TRGOVAČKI OBRT KAPA VL. BRANKO LIOVIĆ FUNTANA, DALMATINSKA 20 A
 43. TRGOVAČKI OBRT KIKI DANIJEL ĐORĐEVIĆ I OLGA PETROVIĆ FUNTANA, LAHI 13
 44. TRGOVAČKI OBRT MESNICA “SANDRO” VL. SANDRO KRAJCER VRSAR, FUNTANA, GRGETI 7
 45. TRGOVAČKI OBRT NAĐ VL. TEREZIJA NAĐ KANAS FUNTANA, DALMATINSKA 30 A
 46. TRGOVAČKI OBRT PAPI TRGOVINA PUNTICA VL. BARICA PISAK A/C PUNTICA, FUNTANA
 47. TRGOVAČKI OBRT ROBI & RIKI VL. MARK BISAKU FUNTANA, HOTEL DELFIN
 48. TRGOVAČKO POLJOPRIVREDNI OBRT TOZO, ZORAN I TONI TRAJKOV, FUNTANA, ISTARSKA 8
 49. TRGOVAČKO-GRAĐEVINARSKI OBRT DANE VL. DANE MITEVSKI FUNTANA, GRGETI 16
 50. TRGOVAČKO-POLJOPRIVREDNI OBRT VELE VL. VELE DODEVSKI FUNTANA, ISTARSKA 8
 51. UGOSTITELJSKI OBRT “AURORA”, VL. SONJA RADIN, FUNTANA, RIBARSKA 11
 52. UGOSTITELJSKI OBRT “BARE”,VL. VESNA BARIŠIĆ, FUNTANA, KAMENARIJA 4
 53. UGOSTITELJSKI OBRT “GASTRO” MILOVAN DAVIDOVIĆ FUNTANA, ISTARSKA 2 A
 54. UGOSTITELJSKI OBRT “IDEAL”, VL. ALEN ŠTIFANIĆ, FUNTANA, ISTARSKA 15
 55. UGOSTITELJSKI OBRT “IVE”,VL. IVICA MIJATOVIĆ, FUNTANA, GERGETI 35/2
 56. UGOSTITELJSKI OBRT “JOMA”, VL. JOSIP MALBAŠA, FUNTANA, ISTARSKA 8
 57. UGOSTITELJSKI OBRT “NIKO”, VL. KOLE MIHILI, FUNTANA, ISTARSKA 47
 58. UGOSTITELJSKI OBRT “RIMINI”, VL. MILENKO ČAVIĆ, FUNTANA, ISTARSKA 47
 59. UGOSTITELJSKI OBRT “RIVA”, VL. IVANA PREKALJ, FUNTANA, RIBARSKA 30
 60. UGOSTITELJSKI OBRT “SANREMO”, VL. AZEMIJE RAMADANI, FUNTANA, GRGETI 48
 61. UGOSTITELJSKI OBRT “TRI MUŠKETIRA” , VL. STJEPAN PERANOVIĆ, FUNTANA, DALMATINSKA 17 D
 62. UGOSTITELJSKI OBRT “ZDENKO”, VL. ZDENKO PALINKAŠ, FUNTANA, CERLENKI 18
 63. UGOSTITELJSKI OBRT “ZIZZU”, VL. ĐULIJANA KRIVIČIĆ, FUNTANA, ZELENA LAGUNA BB
 64. UGOSTITELJSKI OBRT I VUČNA SLUŽBA AUTO KUĆA “MAX”, VL. MUHAMEDALI MAKSUTI, FUNTANA, ISTARSKA 39
 65. UGOSTITELJSKO-RIBARSKI OBRT “BARBA ČIŽO” VL. DEAN BOROVAC, FUNTANA, J. DOBRILE 7
 66. UGOSTITELJSKO-TURISTIČKI OBRT “KORI”, VL. IVAN LIOVIĆ, FUNTANA, ISTARSKA 1 A
 67. USLUGE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE “TONI”, VL. STARČIĆ TONI, FUNTANA, POD KAŠTELOM 9
 68. USLUGE U ŠUMARSTVU I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA “ŽEC”, ŽELIMIR BILANDŽIĆ, FUNTANA, F. BLEČIĆA 23
 69. USLUŽNI OBRT ” M. I. O.”, VL. OLGICA VOJTEKIV GLAVURDIĆ, FUNTANA, TRG SV. BERNARDA 19
 70. WILLIAM UKUŠIĆ, TRGOVAČKO-TURISTIČKI OBRT 4X4 PERFORMANCE, FUNTANA, POD KAŠTELOM 2
 71. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT “ALMA” VL. ALMA ŠAHIĆ I DRUGI, FUNTANA, DALMATINSKA 57
 72. ZAJEDNIČKI GRAĐEVINSKI OBRT “ŠAHIĆ”, VL. BAJRAMA ŠAHIĆ i DRUGI, FUNTANA, DALMATINSKA 57
 73. ZAJEDNIČKI UGOSTITELJSKI OBRT “ZELENI PARK” VL. ĐORĐO LAKOVIĆ I ĐORĐO LAKOVIĆ MLAĐI, FUNTANA, OGRADE 18
 74. ZORAN PETROVSKI, UGOSTITELJSKI OBRT “PUNTICA”, FUNTANA, AC “PUNTICA”

 

Popis tvrtki na području općine Funtana:

 

 1. A.L.N.E.S.A. d.o.o. Ribarska 22, Funtana
 2. A.M. d.o.o. Istarska 2d, Funtana
 3. ALMAR d.o.o. Kamenarija 12, Funtana, tel:052/445-005, fax:052/445-276, almar@almar.hr
 4. ANTIK-CENTAR d.o.o. Istarska bb, Funtana
 5. ARBORIUM d.o.o. Ribarska 3, Funtana, tel:052/431-502
 6. ARTHUR d.o.o. J.Dobrile 7, Funtana
 7. ATAS d.o.o. A.Gasparini 4, Funtana, tel: 052/445-319, fax:052/445-329, atas@pu.htnet.hr
 8. AUTO-MAX d.o.o. Istarska 41, Funtana
 9. AVDIĆ GRADNJA j.t.d. Lahi 7, Funtana
 10. AVDIĆ i DR. d.o.o. Lahi 7, Funtana
 11. BAJO d.o.o. F.Blečića 3, Funtana
 12. BILANDŽIĆ d.o.o. Coki 8, Funtana, tel:052/445-102,445-110, delac@email.t-com.hr
 13. BOHNES d.o.o. Ribarska 11, Funtana
 14. C.S.Yachtservis d.o.o. Ribarska 11, Funtana
 15. CALIGULA d.o.o. Istarska 37, Funtana
 16. CUKI IMPORT-EXPORT d.o.o. Coki 8, Funtana
 17. DELI.FO d.o.o. Trg Sv.Bernarda 16, Funtana
 18. DIETRICH d.o.o. Istarska bb, Funtana
 19. DOMUS AVEO d.o.o. Ograde 24, Funtana
 20. EFENDIĆ d.o.o. Coki 33, Funtana, tel/fax 052/445-023
 21. ENISAN d.o.o. Dalmatinska 28, Funtana
 22. EXORIENS d.o.o. A. Gasparini 18, Funtana, tel: 098/791-390
 23. FOIS d.o.o. Dalmatinska 5, Funtana
 24. FONS d.o.o. Dalmatinska 40, Funtana, tel/fax: 052/445-053
 25. FUNTANA TOURS d.o.o. J.Dobrile 15, Funtana
 26. GEA-S d.o.o. F,Blečića 34, Funtana
 27. GI.LU. d.o.o. Istarska 2, Funtana
 28. HIELSCHER d.o.o. Ribarska 11, Funtana
 29. IRENAL d.o.o. Dalmatinska 21a, Funtana
 30. IRENAL-GRUPA d.o.o. Dalmatinska 21a, Funtana
 31. IZVOR ZDRAVLJA d.o.o. Istarska 37, Funtana
 32. JASNA d.o.o. Grgeta 18, Funtana, tel/fax 052/445-323
 33. KERRY-BEDELL d.o.o. Ribarska bb, Funtana
 34. KIRO d.o.o. Istarska 8, Funtana
 35. KOMPARE KONZALTING d.o.o. Istarska 2, Funtana
 36. L.P.D. – PRO d.o.o. Ograde 45, Funtana
 37. LA-RI d.o.o. Ribarska 14, Funtana, tel: 091/125-0125, lari.servis@gmail.com
 38. LIEBETON d.o.o. Ribarska 11, Funtana
 39. LINET d.o.o. Ribarska 2, Funtana, tel: 052/445-012, fax:052/445-090, linet@pu.htnet.hr
 40. MA.NI.GI. d.o.o. Istarska 2, Funtana
 41. MALIN PROMET d.o.o. Coki 25, Funtana, tel:052/441-335, malin.promet@pu.htnet.hr
 42. MANDRUZZATO d.o.o. Ograde 30, Funtana
 43. MAR ELEKTRONIKA d.o.o. Kamenarija 12, Funtana, 052/445-038, 098/336-097, mar-elektronika@pu.t-com.hr
 44. MARX d.o.o. Ribarska 11, Funtana
 45. MENKHOFF NEKRETNINE d.o.o. J.Dobrile 6, Funtana
 46. MULTI PRO d.o.o. Grgeti 19, Funtana
 47. N d.o.o. Lahi 3, Funtana, tel: 052/445-778
 48. NAUTIKA ISTRA d.o.o. Ribarska 7, Funtana
 49. NAVIGATOR d.o.o. Čerlenki 15, Funtana
 50. ORSERA MARGERITA d.o.o. Istarska 16, Funtana
 51. PEKARI IVANI d.o.o. Istarska 43, Funtana, mob: 091/72 77 956
 52. PHEASEY d.o.o. Istarska 2e, Funtana
 53. PLATTEN d.o.o. Ribarska 11, Funtana
 54. PREDIO d.o.o. F.Blečića 3, Funtana
 55. PROTON TEHNIKA d.o.o. Istarska 35, Funtana
 56. PUNTICA d.o.o. B.Borisija 2, Funtana, tel: 052/445-188, fax: 052/445-002
 57. REGIO d.o.o. Pod kaštelom 8, Funtana
 58. RIEGG d.o.o. Ribarska 11, Funtana
 59. ROMANATO d.o.o. Put perila 1, Funtana
 60. SARDELIN d.o.o. Ribarska 12, Funtana
 61. ŠAHIĆ d.o.o. Dalmatinska 57, Funtana, tel/fax 052/445-281
 62. TONIJA d.o.o. Ribarska 9, Funtana, tel: 052/445-200
 63. TOSONI d.o.o. Ribarska 3b, Funtana
 64. TRI GALEBA d.o.o. Grgeti 11, Funtana
 65. UNIKAT d.o.o. F.Blečića 32, Funtana
 66. VAL-M d.o.o. Coki 88, Funtana
 67. WEBER YACHT d.o.o. Ribarska 11, Funtana