Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Općinski proračun

Proračun Općine Funtana za 2022.

Proračun

Izvješća

Ostala dokumentacija

Proračun Općine Funtana za 2021.

Proračun

Izvješća

Ostala dokumentacija

Proračun Općine Funtana za 2020.

Proračun

Link na vezano savjetovanje

Izvješća

Ostala dokumentacija

Proračun Općine Funtana za 2019.

Proračun

Link na vezano savjetovanje

Izvješća

Ostala dokumentacija