Idi na gornju razinu

Turistička zajednica općine Funtana

Adresa: Bernarda Borisija 2 – 52452 Funtana
Telefon: (052) 445 119
Faks: (052) 445 124
E-mail: tzm-funtana@pu.t-com.hr
Web: www.funtana.com