Accessibility icon

Izmjena Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina

Objavljeno: 20. ožujka 2019. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u nastavku ove vijesti objavljena Izmjena Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina.

Ponude se moraju dostaviti do 13,30 sati u petak, 22. ožujka 2019. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Izmjena Natječaja za dodjelu na korištenje javnih površina

Arhiva novosti