Accessibility icon

Izmjene i dopune Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva

Objavljeno: 30. lipnja 2016. u kategoriji

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novineˮ, broj 26/15) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 08/15) Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane objavljuje Izmjene i dopune Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2016. godinu, koje se mogu preuzeti u nastavku ove vijesti.

 

Izmjene-i-dopune-Godišnjeg-plana-raspisivanja-javnih-poziva.pdf

Arhiva novosti