Accessibility icon

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 14. rujna 2021. u kategoriji

U nastavku ove vijesti objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko-rekreacijske namjene R6.

Izvješće o javnoj raspravi

Arhiva novosti