Accessibility icon

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlozima Stavljanja izvan snage dijela UPU-a Zelena laguna te Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Objavljeno: 5. siječnja 2022. u kategoriji

U nastavku ove vijesti objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlozima:
1. Stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ i
2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“.

Izvješće o javnoj raspravi – Stavljanje izvan snage dijela UPU-a Zelena laguna
Izvješće o javnoj raspravi – Izmjene i dopune UPU-a Zelena laguna

Arhiva novosti