Accessibility icon

Javna nabava – Dugoročni novčani kredit za financiranje „Rekonstrukcija stare škole u Funtani“

Objavljeno: 9. listopada 2015. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u Elektroničkom oglasniku javne nabave, broj: 2015/S 002-0032557, objavljen Poziv za nadmetanje za dugoročni novčani kredit za financiranje „Rekonstrukcija stare škole u Funtani“ - projekt se financira sredstvima iz ESI fondova.

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 29.10.2015. godine u 14:00 sati na adresi Općina Funtana, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, po redoslijedu zaprimanja ponuda. 

Arhiva novosti