Accessibility icon

Javna nabava – Stručni nadzor građenja nad radovima izgradnje dječjeg vrtića u Funtani

Objavljeno: 5. veljače 2013. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da je u elektroničkom oglasniku javne nabave broj: 2013/S 002-0009512, objavljen poziv za nadmetanje za usluge obavljanja stručnog nadzora nad radovima izgradnje dječjeg vrtića u Funtani.

Ponude se dostavljaju na adresu Naručitelja:Općina Funtana, Jedinstveni upravni odjel, B. Borisia 2, 52452 Funtana, bez obzira na način dostave do zaključno 25.02.2013. godine do 12:00 sati.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju neotvorene.

Javno otvaranje ponuda održati će se u 25.02.2013. godine u 12:00 sati na adresi 52452 Funtana, B. Borisia 2, 52452 Funtana, po redoslijedu zaprimanja ponuda. 

Dječji-vrtić-Funtana.pdf

Arhiva novosti