Javna rasprava o nacrtu Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2020. godinu