Accessibility icon

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana

Objavljeno: 16. listopada 2017. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da u nastavku ove vijesti objavljujemo Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6 i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana radi javnog uvida u postupku javne rasprave. 

 

Izmjene-i-dopune-Prostornog-plana-uređenja-Općine-Funtana.pdf
1.Namjena-površina-Model.pdf
2.2.Voda-i-odvodnja-Model.pdf
3.2.Način-građenja-Model.pdf
3.3.Oblici-korištenja-Model.pdf
4.Uvjeti-gradnje-Model.pdf
obrazlozenje-npjr.pdf
odredbe-za-provodenje-npjr.pdf
sažetak-za-javnost-npjr.pdf
2.1.Promet-Model.pdf
2.3.Elektroenergetika-plin-i-EKM-Model.pdf
3.1.Uvjeti-korištenja-uređenja-i-zaštite-Model.pdf

Arhiva novosti