Accessibility icon

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ i s time povezanih Izmjena i dopuna PPU-a Općine Funtana

Objavljeno: 7. studenoga 2014. u kategoriji

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ i s time povezanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Funtana. Javna rasprava trajat će od 17. do 24. studenog 2014. godine. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog Planova u prostorijama galerije “Zgor murve” svaki radni dan od 10,00 do 13,00 sati.  

Objava-javne-rasprave.pdf

Arhiva novosti