Accessibility icon

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a naselja Funtana

Objavljeno: 28. lipnja 2021. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da u nastavku ove vijesti, radi javnog uvida u postupku Javne rasprave koja započinje 28. lipnja 2021. godine i traje do 08. srpnja 2021. godine, objavljujemo prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Funtana i građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene Funtana i Valkanela i građevinskog područja sportsko rekreacijske namjene R6.

Više informacija o Javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Plana dostupno je u Obavijesti objavljenoj na ovim mrežnim stranicama dana 15. lipnja 2021. godine.

Obrazloženje npjr
Odredbe za provođenje npjr
Sažetak za javnost npjr
1_Koristenje_i_namjena_povrsina htrs Model
2_1_Cestovni_i_morski_promet htrs Model
2_2_Vodnogospodarski_sustav htrs Model
2_3_Elektroenergetika_plin_i_elek_komunikacije htrs Model
3_1_Uvjeti_korištenja_uređenja_i_zaštite htrs Model
3_2_Nacin_gradjenja htrs Model
3_3_Oblici_koristenja htrs Model
4_Uvjeti_gradnje htrs Model

Arhiva novosti