Accessibility icon

Javna rasprava o prijedlozima Stavljanja izvan snage dijela UPU-a Zelena laguna te Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Objavljeno: 15. prosinca 2021. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da u nastavku ove vijesti, radi javnog uvida u postupku Javne rasprave koja započinje 15. prosinca 2021. godine i traje do 23. prosinca 2021. godine, objavljujemo prijedlog Stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ te prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“.

Više informacija o predmetnoj Javnoj raspravi dostupno je u Obavijesti objavljenoj na ovim mrežnim stranicama dana 10. prosinca 2021. godine.

Prijedlog Stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“:

Obrazloženje stavljanje izvan snage pjr
Sažetak za javnost pjr
1.Namjena površina izvan snage
2.1.Promet izvan snage
2.2.Telekomunikacije izvan snage
2.3.A.Elektroenergetika SN izvan snage
2.3.B.Elektroenergetika NN izvan snage
2.4.Vodoopskrba izvan snage
2.5.Odvodnja izvan snage
2.6.Plinoopskrba izvan snage
3.Oblici i uvjeti korištenja izvan snage
4.Način i uvjeti gradnje izvan snage

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“:

Obrazloženje pjr
Odredbe za provodenje pjr
Sažetak za javnost pjr
1. Namjena površina pjr
2.1. Promet pjr
2.2.Elektroničke komunikacije pjr
2.3.A. Elektroenergetika SN pjr
2.3.B. Elektroenergetika NN pjr
2.3.C. Elektroenergetika JR pjr
2.4. Vodoopskrba pjr
2.5. Odvodnja pjr
2.6. Plinoopskrba pjr
3. Oblici i uvjeti korištenja pjr
4. Način i uvjeti gradnje pjr

Arhiva novosti