Accessibility icon

Javna rasprava o prijedlozima Stavljanja izvan snage dijela UPU-a Zelena laguna te Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Objavljeno: 10. prosinca 2021. u kategoriji

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Funtana-Fontane od 08. prosinca 2021. godine, KLASA: 350-02/20-01/2, URBROJ: 2167/07-03/31-21-32, Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane objavljuje Javnu raspravu o prijedlozima:
1. Stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ i
2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“.

Javna rasprava o prijedlogu Stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ i prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene „Zelena laguna“ započinje 15. prosinca 2021. godine i traje do 23. prosinca 2021. godine.

Više informacija o predmetnoj javnoj raspravi dostupno je u nastavku ove vijesti.

Javna rasprava o prijedlozima Stavljanja izvan snage dijela UPU-a Zelena laguna te Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Javna rasprava o prijedlozima Stavljanja izvan snage dijela UPU-a Zelena laguna te Izmjena i dopuna UPU-a Zelena laguna

Arhiva novosti