Accessibility icon

Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2023./2024.

Objavljeno: 2. svibnja 2023. u kategoriji

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) , članka 4. stavka 2. i članka 5. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u Dječji vrtić Tići Vrsar, KLASA: 001-01/18-01/2, URBROJ: 2167/54-44/02-18-4 od 14.12.2018. g. te članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 11/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar na 17. sjednici dana 22.03.2023. godine raspisalo je Javni natječaj za upis djece u Dječji vrtić Tići Vrsar za pedagošku godinu 2023./2024..

Javni natječaj za upis djece u DV Tići Vrsar za pedagošku godinu 2023.-2024.
Prijava za upis djeteta u predškolsku ustanovu DV Tići Vrsar

Arhiva novosti