Accessibility icon

Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu

Objavljeno: 25. siječnja 2023. u kategoriji

Temeljem članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), članaka 15. i 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 08/15, 07/17 i 07/21) te Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu (KLASA: 402-02/23-01/1, URBROJ: 2163-16-03/11-23-1 od dana 25. siječnja 2023. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Funtana-Fontane objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Funtana-Fontane za 2023. godinu.

Cjelokupna natječajna dokumentacija može se preuzeti u nastavku ove vijesti.

 

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

Odluka o raspisivanju Javnog poziva

1_Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro

2_Javni poziv

2_Javni poziv

3_Upute za prijavitelje

4_1_Opisni obrazac – OPO

4_2_Obrazac-proracuna-–-OPR

5_Obrazac Izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpora iz prethodnih ugovora

6_Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – DF

7_Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

8_Obrazac za provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva

9_Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti programa ili projekta

10_Obrazac Ugovora o financiranju

11_Obrazac Zahtjeva za isplatom sredstava

12_Obrazac Zahtjeva za prenamjenom sredstava

13_1_Obrazac za opisni izvještaj – OPI

13_2_Obrazac-za-fin.-izvj.-–-FINI

 

Arhiva novosti