Accessibility icon

Javni uvid na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Funtana-Fontane

Objavljeno: 18. svibnja 2018. u kategoriji

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) Općina Funtana-Fontane izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Funtana-Fontane.  

Uvid u prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom može se izvršiti radnim danom od 18. svibnja do 04. lipnja 2018. godine od 9.00 do 13.00 sati u sjedištu Općine Funtana-Fontane.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida. O prigovorima odlučivat će Općinsko  vijeće Općine Funtana-Fontane u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Funtana-Fontane  moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u pisarnicu Općine Funtana-Fontane, Jedinstveni upravni odjel, Funtana, Bernarda Borisia 2 ili na e-mail: funtana@funtana.hr zaključno s 04. lipnjem 2018. godine.

 

                                                                                             

                                                                                                             PROČELNICA

                                                                                                               Karmen Pilat

Arhiva novosti