Accessibility icon
Idi na gornju razinu

Puntica d.o.o.

Puntica d.o.o.

Općinsko komunalno poduzeće
Osnovano: 03.10.2007.

Sjedište:

Grgeti 13
52452 Funtana

Tel: 052 / 445 – 201
E-mail: punticadoo@gmail.com

Direktor:

  • Đankarlo Milokanović

Članovi nadzornog odbora:

  • Predsjednica: Korin Liović
  • Dopredsjednik: Dušan Orlović
  • Član: Laris Ritoša
  • Član: Franko Cukola
  • Član: Džoni Prekalj

Djelatnosti:

  • komunalno održavanje mjesta
  • održavanje zelenih površina
  • održavanje groblja
  • održavanje komunalne luke

Cjenik komunalnih usluga – Puntica d.o.o.
Cjenik komunalnih usluga – Puntica d.o.o.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Kriterij za određivanje visine naknade
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Upitnik za samoprocjenu – Puntica d.o.o.
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
GFI-POD 2013
GFI-POD 2014
GFI-POD-2015
GFI-POD-2016
GFI-POD-2017
GFI-POD 2018
GFI-POD 2019
GFI-POD 2020
GFI-POD 2021
GFI-POD 2022
Plan nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2023. godinu
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave