Accessibility icon

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina

Objavljeno: 2. lipnja 2023. u kategoriji

Sukladno članku 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 05/17) i Odluke o lokalnim porezima Općine Funtana – Fontane („Službeni glasnik Općine Funtana“, broj 05/17 i 02/18) na prijedlog Komisije za dodjelu na korištenje javnih površina Općinski načelnik raspisuje Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina.

Ponude se moraju dostaviti do 12,00 sati u ponedjeljak, 12. lipnja 2023. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Istarska 17, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina
Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina
Obvezni obrazac ponude
Izjava o nepostojanju duga
Izjava o suglasnosti za uklanjanje vlastitih stvari
Lokacija br. 1

Arhiva novosti