Accessibility icon

Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina

Objavljeno: 19. travnja 2018. u kategoriji

Obavještavaju se svi zainteresirani da je na oglasnoj ploči Općine Funtana-Fontane i u nastavku ove vijesti objavljen Natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina. 

Ponude se moraju dostaviti do 14,00 sati u petak, 27. travnja 2018. godine u Jedinstveni upravni odjel na adresu: Općina Funtana-Fontane, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE“.

Natječaj-za-dodjelu-na-korištenje-javnih-površina.pdf
Obrazac-ponude.pdf
Izjava-o-nepostojanju-duga.pdf
Izjava-o-suglasnosti-za-uklanjanje-vlastitih-stvari.pdf
Lokacije-br.-2-3-i-4.pdf

Arhiva novosti